Afkast for pensionsporteføljer

Afkast for pensionsporteføljer

På denne side finder du information om pensionsporteføljernes udvikling. Udviklingen opdateres med månedlig frekvens.
Faktaark for Livscyklusporteføljer
Bæredygtig Livscyklus ​​​​​​​
Faktaark for Balancerede porteføljer

Dette materialet er alene til orientering og kan ikke erstatte rådgivning. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Fik du læst...

Back to Top