Investeringsrådgiver for Hammers Fonde

Investeringsrådgiver for Hammers Fonde

Nikolaj Holdt Mikkelsen er blandt landets førende investeringseksperter og kendt for sin passion for at varetage investorers interesser. Han har igennem mange år skabt en uset transparens og indsigt i kvaliteten af de investeringsprodukter, som især bankerne sælger til deres kunder. 
Med sin upartiske tilgang, troværdighed og skarpe retorik er Nikolaj Holdt Mikkelsen en flittig debattør, kommunikator og ofte citeret i medierne. Han har mere end 25 års erfaring fra den finansielle sektor og certificeret som både CFA og CIPM Charterholder.
Nikolaj Holdt Mikkelsen tilbyder investeringsrådgivning- og formueplanlægning til velhavende kunder. De er formuende privatpersoner, erhvervsdrivende fonde og selskaber, der alle foretrækker en troværdig samarbejdspartner, som udelukkende arbejder for deres bedste interesser.
Med Hammers Fonde kan du nu investere efter Nikolaj Holdt Mikkelsens investeringsfilosofi. 
Fondene er nøje sammensat og skaber det optimale fundament for at dine økonomiske drømme realiseres. 
Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse.
Nikolaj Holdt Mikkelsen om navnet "Hammers Fonde"
Navnet ”Hammers Fonde” er efter Hammershus idet stifter og direktør af Morningstar i Danmark, Peter Meyer, var fra Bornholm. Han var min mentor, forbillede og læremester og har lært mig alt om, hvordan man varetager investorers interesser. 
Hans insisteren på uafhængigheden var det langsigtede økonomiske fundament for Morningstar viste sig med al tydelighed at holde stik. Peter Meyer gik bort i 2018 i en alt for tidlig alder. Navnet "Hammers Fonde" er dedikeret ham som tak for hans måde at være på og alt hvad han har lært mig.
Hammers Fonde bygger på Peter Meyers principper og er for alle, der ønsker investeringsfonde, der varetager kundernes interesser.
Peter Meyer er på det midterste billede herunder.

April 2020
/Nikolaj Holdt Mikkelsen

Fik du læst..

Back to Top