Hammers Fonde Lav

Investeringsstrategi 
Hammers Fonde Lav er en balanceret investeringsplan med hovedvægt på stabile investeringer. Den indeholder 70% obligationer og 30% aktier, og vægtningen kan justeres i et mindre spænd, således at den overordnede konservative risikoprofil bevares intakt. 
Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen indeholder også et element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen. 
Investeringsplanen styres aktivt, rebalanceres løbende og er nøje sammensat. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse. 
Hammers Fonde Lav er for investorer, der ønsker begrænset tabsrisiko, men stadig afkast, der bevarer opsparingens købekraft intakt og gerne lidt til.
Hammers Fonde Lav kan kombineres med Hammers Fonde Høj og derved tilpasse den enkelte investors investerings- og risikoprofil. 50% i hver af de to Hammers Fonde giver en moderat risikoprofil med ca. 60% i aktier og 40% i obligationer.
Du finder alle relevante informationer om Hammers Fonde Lav på dette link.

Fik du læst...

Back to Top