Hammers Fonde Høj

Investeringsstrategi 
Hammers Fonde Høj er en balanceret investeringsplan med hovedvægt på risikofyldte aktiver. Den indeholder 85% aktier og 15% obligationer, og vægtningen kan justeres i et mindre spænd, således at den overordnede risikoprofil bevares intakt. 
Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen indeholder også et element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen. 
Investeringsplanen styres aktivt, rebalanceres løbende og er nøje sammensat. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse. 
Hammers Fonde Høj er for investorer, der er bekendt med, at investering kan være risikofyldt og undertiden give tab, og at risiko og afkast hænger sammen, og at selv større tab undervejs ofte er en forudsætning – men ingen garanti – for højere afkast.
Hammers Fonde Høj kan kombineres med Hammers Fonde Lav og derved tilpasse den enkelte investors investerings- og risikoprofil. 50% i hver af de to Hammers Fonde giver en moderat risikoprofil med ca. 60% i aktier og 40% i obligationer.
Du finder alle relevante informationer om Hammers Fonde Høj på dette link.

Fik du læst...

Back to Top